شرکت صنایع بارز قطران

شرکت صنایع بارز پلاستیک تهران در سال 1379 تاسیس و به عنوان بزرگترین تولید کننده و برند شناخته شده در ایران در زمینه تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری، گلدان های شهری و تجهیزات کشاورزی فعالیت دارد. این واحد تولیدی از سال 1384 همکاری های مستمری را با سازمان شهرداری تهران و مناطق مختلف کشور داشته و با در اختیار داشتن واحدی مجرب اقدام به طراحی و ساخت محصولات نموده و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود اقدام به ثبت صنعتی کلیه محصولات خود نموده است. شرکت صنایع بارز پلاستیک تهران در سال 1379 تاسیس و به عنوان بزرگترین تولید کننده و برند شناخته شده در ایران در زمینه تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری، گلدان های شهری و تجهیزات کشاورزی فعالیت دارد.
این واحد تولیدی از سال 1384 همکاری های مستمری را با سازمان شهرداری تهران و مناطق مختلف کشور داشته و با در اختیار داشتن واحدی مجرب اقدام به طراحی و ساخت محصولات نموده و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود اقدام به ثبت صنعتی کلیه محصولات خود نموده است. شرکت صنایع بارز پلاستیک تهران در سال 1379 تاسیس و به عنوان بزرگترین تولید کننده و برند شناخته شده در ایران در زمینه تجهیزات ترافیکی ، مبلمان شهری، گلدان های شهری و تجهیزات کشاورزی فعالیت دارد. این واحد تولیدی از سال 1384 همکاری های مستمری را با سازمان شهرداری تهران و مناطق مختلف کشور داشته و با در اختیار داشتن واحدی مجرب اقدام به طراحی و ساخت محصولات نموده و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود اقدام به ثبت صنعتی کلیه محصولات خود نموده است.
شرکت صنایع بارز پلاستیک تهرانﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺨﺎزن ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎرز ﻗﻄﺮان


ﻣﺰﯾﺖ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﻮدن ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد :
لایـــه داخلـــی بـــا اســـتفاده از مـــواد اولیـــه grade Food و عـــاري از هرگونـــه رنـــگ و مـــواد ترکیبـــی موجــب نگهــداري طــولانی مــدت مــواد آشامیدنی،بهداشــتی بــا کمتـــرین تغییــر در طعم،بــو و خـــواص آن می گردد.
جلــوگیري از نفــوذ نــور خورشــید بــه داخــل مخــازن در نتیجــه عــدم جلبــک زدگــی (بــه علــت لایــه ضــد نفوذ ماوراء بنفش).
امکان تولید سریع و کیفیت بالا بدلیل مکانیزم تولید جدید بلومولدینگ (بادي)
بدنه یکپارچه، استحکام بالا در عین سبکی را به ارمغلان می آورد
کلیه حجم هاي 300 ، 500 ، 1000 ، 2000 بصورت سه لایه قابل تولید می باشد.
درب پیچـــی آب را درون تـــانکر تـــازه نگـــه داشـــته و از ورود گـــرد و غبـــار و آلـــودگی بـــه داخـــل تـــانکر جلوگیري می نماید.
طراحی خطوط موازي و مورب روي تانکرها جهت استحکام و ضربه پذیري محصول می باشد.
نام شرکت و حجم هر محصول روي آن حک شده است.
ضخامت مخازن متناسب با حجم آن افزایش می یابد.
مخازن داراي شش نقطه ورودي و خروجی جهت نصب اتصالات است.
خروجی آب متناسب با سلیقه مشتري از یک اینچ تا چهار اینچ متغیر می باشد
از مزایا دیگر این نوع مخازن،درج نشانگر آب باقیمانده در کنار مخزن می باشد.
مقاوم در برابر اسید و مواد شیمیایی.
این محصول داراي 10 سال گارانتی می باشد و 25 سال عمر مفید می باشد
شرکت صنایع بارز پلاستیک تهران
ویژگی ها و مزایای سینی تکثیر نشاء چند سلولیتهیه شده از مواد با کیفیت یا کامپاند شده با حداقل 8 سال عمر مفید جلوگیري می نماید.
بهره وری بهینه از فضای گلخانه و افزایش ظرفیت به میزان حداقل 5 الی 12 برابر در واحد سطح
کاهش کود ، خاک و آب مصرفی
رشد یکنوااخت نشا و کاهش چشم گیر خطای رشد
قابلیت استفاده مجدد
کاهش نیروی کار در زمان تکثیر و حمل
کاهش انرژی مصرف (گرمایش و برودت)
استفاده بهینه از زمان کشت و عرضه به موقع محصول به بازار
حداکثر بهره وری سینی نشا به دلیل شکل مربع آن
بهره وری بیشتر در گیاه داری مدرن با افزایش سطح دانش گیاه داری مکانیزه
داری سوراخ بزرگ تخلیه در انتهای خانه ها برای تخلیه آب اضافی و جلوگیری بیماری قارچی
دارای سوراخ های طعبیه شده برروی دیواره و سطح روی سلول ها جهت افزایش گردش هوا و کمک به خشک شدن رطوبت روی سطح برگ های جوان و همچنین جلوگیری از بیماری گیاهی
دارای ریب های هدایت کننده ریشه برای جلوگیری از بافته شدن ریشه ها به همدیگر که این امر منجر به تخلیه آسان نشا می شود
توجیه اقتصادی بالا
حفظ محیط زیست با استفاده از مواد قابل بازیافت در تولید سینی هامزیتهای نوارهای پلاک دار بارزقطران نسبت به مدلهای دیگرضخامت دیواره نوار(شیلنگ)200میکرون معادل 2.2میلیمتر
طول بالای فیلترموجب عدم گرفتگی سریع فیلترپلاکها می گردد.
درنمونه تولیدی بارزقطران هرپلاک 30میلیمتر فیلترداردولی در برخی نمونه های خارجی یا داخلی طول فیلتر حدود 5 میلیمتراست که در طول بالافشارو عبور درسطح فیلترکمتر و گرفتگی ان به شدت در پلاکهای بارزقطران کمتراست.
طول بالای فشارشکن و دقت در طراحی فشارشکن.
طول فشارشکن ها27میلیمتر بودولی در نمونه های دیگربین10الی15 میلیمتر می باشدکه باعث می شوددرزمینهای شیب دار با شیب ملایم خروجی لیتراژپلاکها یکنواخت باشد.یعنی پلاکی که درسطح پایین تر(گودی)واقع شده یا اتنهای خط خروجی که فشار کمتراست لیتراژدقیق و یکنواختی با بقیه جاهاخواهد داشت.
دارای دوسوراخ می باشدکه بزرگترین مزیت آن بوده و در هرشکلی اگربرگشت آب ویا املاح و خزه باعث گرفتگی یک سوراخ شود سوراخ دوم قطعا لیتراژدبی تعریف شده راتامین می کند.
عموما این محصول قابل بهره برداری دریک فصل کشت بودولی درصورت جمع اوری خوب تا 3فصل کشت قابل استفاده می باشد.

این شرکت به کشورهای همجوار و خاورمیانه صادرات داشته و کلیه محصولات خود را تحت لیسانس ISO 9001&9002 از یوکاس انگلستان تولید می‏نماید. شرکت بارز پلاستیک تهران در زمینه مخازن شهری، نماینده رسمی شرکت WEBER آلمان و در زمینه تحهیزات ترافیکی، نمانده رسمی شرکتSWARCO FOTURIT و SWAREFLEX از اتریش می باشد. این شرکت به کشورهای همجوار و خاورمیانه صادرات داشته و کلیه محصولات خود را تحت لیسانس ISO 9001&9002 از یوکاس انگلستان تولید می‏نماید.
شرکت بارز پلاستیک تهران در زمینه مخازن شهری، نماینده رسمی شرکت WEBER آلمان و در زمینه تحهیزات ترافیکی، نمانده رسمی شرکتSWARCO FOTURIT و SWAREFLEX از اتریش می باشد. این شرکت به کشورهای همجوار و خاورمیانه صادرات داشته و کلیه محصولات خود را تحت لیسانس ISO 9001&9002 از یوکاس انگلستان تولید می‏نماید. شرکت بارز پلاستیک تهران در زمینه مخازن شهری، نماینده رسمی شرکت WEBER آلمان و در زمینه تحهیزات ترافیکی، نمانده رسمی شرکتSWARCO FOTURIT و SWAREFLEX از اتریش می باشد.